Arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

In Nederland werken ongeveer 400.000 arbeidsmigranten. We kunnen het ons niet meer voorstellen hoe onze economie kan functioneren zonder deze mensen. De verwachting is dat er de komende jaren nog meer arbeidsmigranten nodig zijn. De laatste jaren kunnen de werkzaamheden het hele jaar door verricht worden waardoor gedurende het gehele jaar woonruimte nodig is.

Vanuit de overheid worden gemeenten, verhuurders en werkgevers gestimuleerd om goede betaalbare woonruimte te creëren. We hebben drie categorieën arbeidsmigranten: de vestigers, midstay en shortstay. De vestigers zoeken een eigen huur- of koopwoning. De midstay en shortstay zoeken naar tijdelijke woonruimte.

De (tijdelijke) woonruimte kan geplaatst worden op of nabij het bedrijventerrein. Deze flexibele modulaire bouw is schakel- en stapelbaar. Mocht u interesse hebben in woonruimte op basis van huurkoop en/of een terugkoopgarantie dan kan ik u uitgebreid hierover informeren.

Laatste nieuws