Arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

In Nederland werken ongeveer 400.000 arbeidsmigranten. We kunnen het ons niet meer voorstellen hoe onze economie kan functioneren zonder deze mensen. De verwachting is dat er de komende jaren nog meer arbeidsmigranten nodig zijn. De laatste jaren kunnen de werkzaamheden het hele jaar door verricht worden waardoor gedurende het gehele jaar woonruimte nodig is.

Spoedzoekers

Spoedzoekers zijn mensen die vaak niet in aanmerking komen voor de urgentiestatus. Iemand krijgt een urgentiestatus als er sprake is van een levensbedreigende situatie of van een dringend probleem. Spoedzoekers hebben snel en vaak tijdelijk huisvesting nodig.

Studenten

Er is al jaren een landelijk tekort aan studentenhuisvesting. Voor deze doelgroep is het noodzakelijk dat er veilige huisvesting wordt gecreëerd waarbij zij met gelijkgestemden kunnen verblijven.

De doctorale- en internationale studenten prefereren veelal een geheel eigen woonruimte. De doctorale student heeft het studentenleven achter zich gelaten en werken naast de studie. Als de familie van de internationale student naar Nederland komt kunnen zij bij de student logeren.

Laatste nieuws