Hulpbehoevenden

Hulpbehoevenden

Het is fijn om als jongvolwassenen met een verstandelijke- of een meervoudig complexe beperking zelfstandig of in een groep te kunnen wonen. De verzorging en zorg kunnen ouders grotendeels overdragen waardoor zij meer tijd voor zichzelf krijgen.

Jongeren die de jeugdzorg verlaten en niet meer bij hun ouders kunnen wonen ondervinden veelal moeite met het vinden van woonruimte. Er is een tekort aan passende (goedkope) woonruimte. Omdat de jongeren vaak een studieschuld hebben is het belangrijk dat zij geen hoge huurprijs voor woonruimte betalen. Er worden steeds meer initiatieven genomen door particulieren, wooncorporaties, zorg- en dienstverlenende partijen om hiervoor woongroepen op te zetten. In een dergelijke woongroep heeft een ieder een eigen ruimte met een gezamenlijke verblijfruimte.

Laatste nieuws