Voor veel van onze arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de groente- en fruitteelt zit hun werk erop. Hierdoor is hun woonruimte weer leeg komen te staan.

Wilt u deze woonruimte weer tijdelijk verhuren neem dan contact met mij op via info@corabransen.nl